Trocha historie

Restaurace čp. 48 s dnešním názvem U Opla je nejspíše nejstarší stále fungující hospoda v Rajhradě a byla původně v majetku benediktinského kláštera, který ji pronajímal do roku 1751 nájemcům rajhradského mýta. V roce 1788 hospodu od kláštera odkoupil Ignatz Schweda i s pozemky za 1723 zlatých a 43 krejcarů a od něj pak v roce 1800 za 3350 zlatých Vincenc Ralenovský. Jeho syn Augustin ale musel pro značné dluhy v roce 1850 hospodu prodat zpět klášteru. Hospoda měla v minulosti různé názvy: Panská hospoda, Dolní hospoda (od postavení Horní hospody v roce 1754 u císařské silnice poblíž Staré pošty), U zeleného stromu, atd. Viz Kniha o Rajhradě, s. 123-124, 223-224 (o obecní hospodě čp. 31 viz např. s. 167–168). Po r. 1948 zkonfiskoval celou klášterní budovu čp. 48 komunistický režim. Na fotografii restaurace U Opla kolem roku 1937…